แทงหวยออนไลน์ ไลน์จีคลับ เว็บแทงหวย เว็บแทงหวยอันดับ 1 แทงหวยรายวัน

แทงหวยออนไลน์ ไลน์จีคลับ เว็บแทงหวย เว็บแทงหวยอันดับ 1 แทงหวยรายวัน แทงหวยผ่านเว็บ หวยรายวันออนไลน์ เว็บสมัครแทงหวย เว็บเล่นหวย หวยถ่ายทอดสด แทงหวยผ่านแอพ แทงหวยผ่านไลน์ ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าสามารถระบุได้โดยใช้คำต่างๆ เช่น “อาจ” “ควร” “คาดหวัง” “แผน” “คาดการณ์” “เชื่อ” “ประมาณการ” “คาดการณ์” “ตั้งใจ” “ดำเนินการต่อ” หรือคำศัพท์ที่คล้ายกัน ข้อความเหล่านี้สะท้อนถึงการคาดการณ์ในปัจจุบันของ Atento เท่านั้น และไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์ในอนาคต ข้อความเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่มีอยู่ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระบาดใหญ่ของ COVID-19 และมาตรการพิเศษของรัฐบาลในการจำกัดการแพร่กระจายของไวรัส กำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและอุตสาหกรรมของ Atento และส่งผลเสียต่อธุรกิจของบริษัท ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท และเนื่องจากสภาวะที่ไม่แน่นอน ไม่แน่นอน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์ผลกระทบทั้งหมดที่จะเกิดกับโรคระบาดใหญ่ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงของ Atento; การเพิ่มขึ้นของต้นทุนบริการเสียงและข้อมูล หรือการหยุดชะงักที่สำคัญในบริการเหล่านี้ ความสามารถของ Atento ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและความพร้อมใช้งานของระบบ การปรับใช้และการนำเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่มาใช้อย่างต่อเนื่อง ความสูญเสีย ปัญหาทางการเงิน หรือการล้มละลายของลูกค้ารายสำคัญ ผลกระทบของแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่มีต่อธุรกิจของลูกค้าของ Atento ลักษณะเฉพาะของ Atento’ สัญญาของลูกค้าและการไม่มีภาระผูกพันด้านรายได้ การละเมิดความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของระบบ Atento ใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีที่ค้างอยู่และในอนาคต ค่าใช้จ่ายในการปกป้อง Atento จากการเรียกร้องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กฎระเบียบที่กว้างขวางซึ่งส่งผลต่อธุรกิจของ Atento จำนวนมาก ความสามารถของ Atento ในการปกป้องข้อมูลหรือเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตน การหยุดชะงักของบริการไปยังศูนย์ข้อมูลและการดำเนิน- Wireless Innovation Forum publica Time Service Facility V1.1 กับรุ่น específicos de la plataforma

ข้อมูลจำเพาะและเอกสารประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ Mammoth Standards Package สิบเอกสาร

วอชิงตัน วัน ที่ 30 มีนาคม 2565 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — El Wireless Innovation Forum (WInnForum) ประกาศเปิดตัว Time Service Facility V1.1 (WINNF-TS-3004) que incluye tanto un modelo independiente de la plataforma (PIM) como modelos específicos de la plataforma (PSM) สำหรับแพลตฟอร์ม FPGA, SCA และ C++ เอกสารประกอบทั้งหมด aprobados, creados por grupos de trabajo del Comité de Sistémas Definidos por Software (SDS) del Foro, รวมข้อมูลแผนที่จริงของแผนที่eo de instalaciones (WINNF-TR-2008) และยกเลิกการใช้ WINNF-TR-2008) และ WINNF-TR-2008) TS-0008)

Time Service Facility เป็นส่วนขยายระดับสากลที่ขยายเวลาออกไป application programming interface (API) ที่ปรับมุมมองของผู้ใช้ทั้งหมดของ Joint Tactical Networking Center (JTNC) Timing Service API ให้ดีขึ้น ปรับปรุงความครอบคลุมและคุณภาพของ anteres ลา functional coverage ช่วยให้วิทยุ แพลตฟอร์มเพื่อให้แอปพลิเคชันที่คำนึงถึงเวลาและสนับสนุนการพกพาของแอปพลิเคชันดังกล่าวและแพลตฟอร์มวิทยุจำนวนหนึ่งผ่านข้อกำหนดคุณสมบัติความสามารถในการบริการทั่วไปของระบบปฏิบัติการจริง

“การเปิดตัวเหล่านี้ถือเป็นก้าวสำคัญในความสามารถของ WInnForum ในการระบุมาตรฐาน SDR ที่มีมูลค่าเพิ่ม ล้ำสมัย ส่งเสริมความสามารถในการพกพาหรือใช้งานวิทยุและแพลตฟอร์มวิทยุ”, ประกาศอีริค นิโคล บาคาร่า (Thales) และ เดลโปรเยกโต”มาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกของเรากล่าวถึงทรัพย์สินทางวิทยุที่จำเป็นสองแห่ง ได้แก่ ตัวรับส่งสัญญาณและบริการเวลา ครอบคลุม C++, SCA และ FPGAkar อย่างครอบคลุมและยึดตามกระบวนทัศน์ที่แข็งแกร่ง เอกสาร PSM”

เอกสารประกอบสำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ (SDR) ดาวน์โหลด descargarse en https://sds.wirelessinnovation.org/specifications-and-recommendations

ด้วยการสนับสนุนจาก Thalesปรับระดับแพลตตินั่มWInnForum มีคณะทำงานหลายกลุ่มที่เน้นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ SCA, SDR, และ Spectrum Innovation กรุณาเยี่ยมชม http://www.WirelessInnovation.org

เกี่ยวกับ Wireless Innovation Forum เริ่มต้น
ในปี 2539 และได้รับการสนับสนุนจาก Thales ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนระดับแพลตตินั่ม Wireless เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งมุ่งหวังผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งอุทิศตนเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมคลื่นความถี่และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสารที่สำคัญหรือจำเป็นในแผนทั่วโลกนำประสบการณ์ที่กว้างขวางในทุกระดับของห่วงโซ่คุณค่าไร้สายเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารไร้สายใหม่ ฟอรั่ม Wireless Innovation Forum ประชุมและอรรถการท่องไปที่ www.WirelessInnovation.orgงานของ Atento ความสามารถของ Atento ในการรักษาบุคลากรหลักและดึงดูดพนักงานที่มีคุณสมบัติเพียงพอจำนวนเพียงพอ การเพิ่มขึ้นของค่าแรงและอัตราการหมุนเวียน เงื่อนไขทางการเมือง เศรษฐกิจ และเงื่อนไขอื่นๆ ในประเทศที่ Atento ดำเนินการอยู่ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตโต’ ความสามารถในการเข้าซื้อกิจการในอนาคตให้เสร็จสิ้น และบูรณาการหรือบรรลุวัตถุประสงค์ของการได้มาทั้งในปัจจุบันและอนาคต การด้อยค่าในอนาคตของค่าความนิยมที่สำคัญ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือสินทรัพย์อายุยืนอื่นๆ ของเรา และความสามารถของ Atento ในการกู้คืนลูกหนี้ผู้บริโภคในนามของลูกค้า นอกจากนี้ Atento ยังมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระดับการเป็นหนี้อยู่ ความเสี่ยงดังกล่าวรวมถึงความสามารถของ Atento ในการสร้างเงินสดให้เพียงพอสำหรับชำระหนี้และจัดหาเงินทุนสำหรับความต้องการด้านสภาพคล่องอื่นๆ ความสามารถของ Atento ในการปฏิบัติตามพันธสัญญาที่มีอยู่ในตราสารหนี้ ความสามารถในการรับเงินทุนเพิ่มเติม การเกิดหนี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดย Atento และบริษัทในเครือ และความสามารถของผู้ให้กู้ของ Atento ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันในการให้กู้ยืม

ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ใช้เฉพาะ ณ วันที่จัดทำแถลงการณ์เท่านั้น Atento ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ ไม่
เพลแซนตัน แคลิฟอร์เนีย , 30 มีนาคม 2565 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY ) ผู้นำด้านแอปพลิเคชันคลาวด์สำหรับองค์กรด้านการเงินและทรัพยากรบุคคล ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหลักทรัพย์สาธารณะที่จดทะเบียนและจดทะเบียนภายใต้การรับประกันที่ 3.0 ดอลลาร์ มูลค่ารวมหลัก พันล้านของตั๋วเงินอาวุโส ซึ่งประกอบด้วยเงินต้นรวม 1.0 พันล้านดอลลาร์ ตั๋วเงิน 3.500% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 เงินต้นรวม 750.0 ล้านดอลลาร์ ตั๋วเงินต้น รวม 3.70 % ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 และ เงินต้นรวม 1.25 พันล้านดอลลาร์ ธนบัตร 3.80 % ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2575 คาดว่าการเสนอขายครั้งนี้จะ ปิดวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565ขึ้นอยู่กับความพอใจของเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม

Workday ตั้งใจที่จะใช้เงินสุทธิที่ได้จากข้อเสนอนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ซึ่งรวมถึงการชำระเงินต้นรวมจำนวน693.8 ล้านดอลลาร์ที่คงค้างภายใต้วงเงินกู้ระยะยาวแบบไม่มีหลักประกันที่มีอยู่ และอาจรวมถึงการชำระคืนเงินต้นคงค้างจำนวน1.15 พันล้านดอลลาร์ ของการแปลงสภาพได้ 0.25% ตั๋วเงินอาวุโสครบกำหนดไถ่ถอน 2565 ครบกำหนดใน วัน ที่1 ตุลาคม 2565

BofA Securities, Morgan Stanley และ Wells Fargo Securities ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมดำเนินการตามบัญชีของการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายนี้จัดทำขึ้นภายใต้คำชี้แจงการลงทะเบียนชั้นวางสินค้าที่มีผลโดยอัตโนมัติในแบบฟอร์ม S-3 ที่ Workday ยื่นก่อนหน้านี้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) และโดยวิธีการเสริมหนังสือชี้ชวนและหนังสือชี้ชวนที่แนบมาเท่านั้น ก่อนที่คุณจะลงทุน คุณควรอ่านหนังสือชี้ชวนและหนังสือชี้ชวนประกอบ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่ Workday ได้ยื่นหรือจะยื่นต่อ SEC เพื่อดูข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้นเกี่ยวกับ Workday และข้อเสนอนี้ เอกสารเหล่านี้สามารถรับได้ฟรีโดยการค้นหาฐานข้อมูลออนไลน์ของ SEC (EDGAR) บนเว็บไซต์ SEC ที่www.sec.gov. อีกทางหนึ่ง อาจขอรับสำเนาหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นและหนังสือชี้ชวนที่แนบมาด้วย และหากสามารถทำได้ อาจขอรับสำเนาหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายสำหรับการเสนอขายได้โดยติดต่อ: BofA Securities, Inc., 200 North College Street, 3rd Floor, NC1-004-03 -43, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attn: Prospectus Department หรือส่งอีเมล มาที่ dg.prospectus_requests@bofa.com , Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014 ทางโทรศัพท์ที่ (866) 718-1649 หรือทางอีเมล์ที่prosus@morganstanley.com หรือWells Fargo Securities, LLC, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, Attn: WFS Customer Service หรือทางอีเมล์wfscustomerservice@wellsfargo.com _ ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย หรือการชักชวนให้ซื้อ และจะไม่มีการขายบันทึกย่อในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เกี่ยวกับวันทำงาน
Workday เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านแอปพลิเคชันระบบคลาวด์สำหรับองค์กรด้านการเงินและทรัพยากรบุคคล ช่วยให้ลูกค้าปรับตัวและเติบโตในโลกที่เปลี่ยนแปลงไป แอปพลิเคชัน Workday สำหรับการจัดการการเงิน ทรัพยากรบุคคล การวางแผน การจัดการการใช้จ่าย และการวิเคราะห์ ได้รับการยอมรับจากองค์กรหลายพันแห่งทั่วโลกและทั่วทั้งอุตสาหกรรม ตั้งแต่ธุรกิจขนาดกลางไปจนถึงมากกว่า 50% ของFortune 500

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความ “คาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ที่บังคับใช้ รวมถึงข้อความที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่คาดการณ์ไว้ของการเสนอขาย การปิดการเสนอขายที่คาดการณ์ไว้ การใช้เงินที่คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขาย และข้อความอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้สามารถระบุได้ด้วยคำต่างๆ เช่น “อาจ” “จะ” “น่าจะ” “ควร” “อาจ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “เชื่อ” “ประมาณการ” “ตั้งใจ ” “กลยุทธ์” “อนาคต” “โอกาส” “วางแผน” “โครงการ” “พยากรณ์” และสำนวนอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าจะขึ้นอยู่กับการประมาณการและสมมติฐานต่างๆ เช่นเดียวกับข้อมูลที่ Workday ทราบ ณ วันที่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ และมักมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้อาจเพิ่มขึ้นจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และสภาวะและความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเมือง และตลาด ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากที่คาดการณ์ไว้ รายการเพิ่มเติมและคำอธิบายความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของ Workday มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารที่ Workday ยื่นต่อ SEC รวมถึงรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565และรายงานในอนาคตที่ Workday อาจยื่นต่อ SEC เป็นครั้งคราว ด้วยเหตุผลที่กล่าวถึงข้างต้น คุณไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อย่างไม่เหมาะสม Workday ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

© 2022 Workday, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Workday และโลโก้ Workday เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Workday, Inc. ชื่อแบรนด์และชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ถือกรรมสิทธิ์

ที่มา วันทำงานว่าจะเป็นผลมาจาปูทางสู่หลักปฏิบัติที่ดีสำหรับอุตสาหกรรม

– รูปภาพที่ไม่มีไซต์ AP Images ( http://www.apimages.com ) –

เจนีวา, 30 มีนาคม 2565 / พีพีนิวส์ส์ไวด์ / – The International Dental Federation, FDI ได้ออกแถลงการณ์ที่เป็นเอกฉันท์ฉบับแรกเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากที่ยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม โดยตั้ง ตั้ง ตั้งสติได้ สิ่งสิ่ง สิ่งกีดขวางของอาชีพ.

วันนี้มีการเปิดเผยแถลงการณ์ร่วมในการประชุมพิเศษ จัดโดย FDI ซึ่งรวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ทรงอิทธิพลหลายกลุ่มที่เปิดเผย รวมถึงผู้นำในอุตสาหกรรมและ õsialosoistologes ผู้เชี่ยวชาญ พิเศษ, เฉพาะกลุ่ม

“หลายคนจะแปลกใจที่รู้ว่าภาคส่วนการดูแลสุขภาพมีหน้าที่รับผิดชอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกประมาณร้อยละห้า ไลน์จีคลับ โดยมีส่วนสำคัญจากภาค การดูแล สุขภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ Mohammed VI ในเมืองคาซาบลังกาโมร็อกโก

“อุตสาหกรรมทันตกรรมมีความรับผิดชอบร่วมกันในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และคำแถลงที่เป็นเอกฉันท์ในวันนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญต่อสิ่งนี้ คำแถลงที่เป็นเอกฉันท์สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับที่เพิ่มขึ้นในชุมชนของ buena s en มาตรฐานของ UN Healthier mouths หมายถึงโลกที่มีสุขภาพดีขึ้น .”

การมีส่วนร่วมจากครอบครัวสำหรับสภาพแวดล้อมที่แวดล้อม por meio da poluição do ar decorrente da liberação de CO 2สมาคม a viagens e transportes, incineração de resíduos, falta de embalagens recicláveis, impacto dos gases esufa efeo de efeo อัลโต คอนซูโม เด อากัว

คำแถลงฉันทามติระบุปัจจัยที่ซับซ้อนที่สนับสนุนพฤติกรรมและการปฏิบัติในปัจจุบัน และแนะนำกลยุทธ์การแก้ไขตาม4 Rs : ลด รีไซเคิล ใช้ซ้ำ และคิดใหม่ คำชี้แจง

พร้อมกันนี้ เอกสารยังได้เน้นย้ำถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสุขภาพช่องปากและการรักษาฟันในราคาประหยัด เพื่ออำนวยความสะดวกในสุขภาพช่องปากที่ดีและลดความไม่เท่าเทียมกันในสุขภาพช่องปาก โดยอ้างว่าทำได้ดีที่สุดโดยการจัดหาและดูแลรักษาสุขภาพช่องปากที่ดีโดยมุ่งเน้น เกี่ยวกับน้ำตาลและหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ หนึ่ง

“การป้องกันดีกว่าการรักษา และเป็นวิธีที่ได้ผลและปฏิบัติได้จริงที่สุดในการลดความจำเป็นในการแทรกแซงทางคลินิกและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง” ศาสตราจารย์กล่าว Nicolas Martin ประธาน DItry Team ศาสตราจารย์ที่ Dentis F.

“เมื่อจำเป็น การดูแลช่องปากควรเน้นที่การอุดฟันที่มีอายุการใช้งานยาวนาน โดยใช้ผลิตภัณฑ์และวัสดุคุณภาพสูงที่มีอายุการใช้งานยาวนาน และ/หรือต้องเปลี่ยนวัสดุใหม่น้อยลง”

คำแถลงฉันทามติได้รับการสนับสนุนโดยคำอธิบายที่กระชับของบทความการดูแลสุขภาพช่องปากที่ยั่งยืน – แนวทางผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วม ที่ ตีพิมพ์ในวันนี้ในวารสารทันตกรรมนานาชาติ

ข้อมูลใหม่:

Michael Kessler
FDI Press Relations
Col: +34 655 792 699
อีเมล: michael.kessler@intoon-media.com

สหพันธ์สมาคมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

สหพันธ์ทันตกรรมนานาชาติ (FDI) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักสำหรับองค์กรมากกว่าหนึ่งล้านคนทั่วโลก คลินิกสมาชิกประกอบด้วยสมาคมทันตกรรมระดับประเทศเกือบ 200 แห่งและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในกว่า 130 ประเทศ เพิ่มเติมเอฟดีไอมุ่งสู่ผู้นำโลกด้านสุขภาพช่องปาก www.fdiworlddental.org/

Sobre o projeto ความยั่งยืนทางทันตกรรม

ความยั่งยืน ทาง ต ต สำหห สำหห สำห สำห สำหห สำห สำหห สำห แ แแแแแแแแแแแแแแแลผู้ป่วยจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น คำแถลงฉันทามติได้รับการพัฒนาผ่านความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ และจะส่งผลให้เกิดหลักปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะให้แนวทางและวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คำประกาศจะลงนามโดยผู้ลงนามร่วมจากทั่วทั้งซัพพลายเชน

โครงการได้รับการสนับสนุนโดยพันธมิตรผู้ก่อตั้งของเรา: Colgate , GSK Consumer Healthcare, Dentsply Sirona, Procter & Gamble และ TePe www.fdiworlddental.org/sustainability-dentistry

FONTE FDI สหพัน-Wireless Innovation Forum สาธารณะตามความเป็นจริงของสิ่งอำนวยความสะดวกของ Transceiver V2.1 กับรุ่นเฉพาะรุ่น

ลักษณะเฉพาะและเอกสารประกอบของ apoyo parte del conjunto de diez documentos de normas que incluyen modelos específicos de plataformas FPGA, SCA y C++

ววชิง ตันวัน ที่ 30 มีนาคม 2565 / พีพีาร์นิวส์ไวร์ / – ในการเคลื่อนไหวเพื่อความก้าวหน้าในการทำงานร่วมกันของตัวรับส่งสัญญาณ Wireless Innovation Forum ((Winnforum) ได้ประกาศการอนุมัติของ Transceiver Facility V2 ที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 1 (WINNF-TS-2008) ซึ่งเป็นส่วนเสริมของรุ่นก่อน ๆ ที่ไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์มและเอกสารกรณีการใช้งานที่มีโมเดลเฉพาะของแพลตฟอร์มสำหรับกระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรมที่แตกต่างกัน แพ็คเกจเอกสารที่อนุมัติทั้งหมดรวมถึงกฎของเอกสารฉบับนี้ด้วย ) และบริการเวลา (WINNF- TS-3004) ยังได้อัปเดตกับโมเดลเฉพาะแพลตฟอร์มอีกด้วย

The Transceiver Facility สร้างมาตรฐานให้กับ APIs (Application Programming interfaces) และ ุปุปุปรรับส่ง สัญญา สะดว สญญญญญญญ สัญญาม สะดวสะดว ำ ำมะม่วง สะดวสะดว ความสามารถในการพกพาของแอปพลิเคชั่นวิทยุ ( รูปคลื่น) และการใช้ตัวรับส่งสัญญาณที่กำหนดค่าใหม่ได้ระหว่างแพลตฟอร์ม

ข้อมูลเฉพาะส่วนกลางของตัวรับส่งสัญญาณ สิ่งอำนวยความสะดวก proporciona una especificación de modelo independiente de la plataforma (PIM) สำหรับ la etapa de procesamiento situada entre la antena y el procesamiento de banda base de la capa física de radio. ข้อกำหนด PIM se เสริม con la adición de tres nuevos apéndices que proporcionan especificaciones de modelos específicos de plataforma (PSM) สำหรับ los paradigmas de programación, como Native C++, FPGA และ Software Communications Architecture (SCA)

“นี่เป็นอีกก้าวสำคัญที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการทำงานร่วมกันของแอปพลิเคชัน software Defined Radio (SDR) และเร่งขั้นตอนการพัฒนา”, R. Muralidharan, Tata Advanced Systems และสมาชิกคณะกรรมการของฟอรัม”ใน ขณะที่อินเดียไปสู่การยอมรับ SCA การมีส่วนร่วมของฟอรัมในการพัฒนาเทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างยิ่ง”

เอกสารเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อกำหนดที่เพิ่มขึ้นซึ่งพัฒนาโดย WInnForum สำหรับการส่งเสริมและการปรับมาตรฐาน SDR ในระดับสากล ไลบรารีเต็ม: https://sds.wirelessinnovation.org/specifications-and-recommendations

เกี่ยวกับ Wireless Innovation Forum เริ่มต้น
ในปี 2539 และได้รับการสนับสนุนจาก Thalesซึ่งเป็นผู้สนับสนุนระดับแพลตตินั่ม Wireless เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งอุทิศตนเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมคลื่นความถี่และส่งเสริมการสื่อสารที่สำคัญหรือสำคัญทางเทคโนโลยีในโลกสมาชิกนำประสบการณ์มากมายในด้าน Software Defined Radio (SDR), Cognitive Radio (CR) และ Dynamic Spectrum Access (DSA) กับหลากหลายลาะเทคโนโลยีในทุกระดับของตลาดลล ดอ ค่าก่อนหน้า การสื่อสารไร้สาย อยู่ห่างไกลจากคำว่า Wireless Innovation Forum การประชุมและประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกั๋น ที่ www.WirelessInnovation.orgธ์ทันตกรรมโลกกข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรื
Telethon มีศูนย์การแพทย์ 24 แห่ง (ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 22 แห่ง ศูนย์ออทิสติก 1 แห่ง และโรงพยาบาล Children’s Oncology) ศูนย์บริการทั่วประเทศ และผู้ป่วยทุพพลภาพ โรคมะเร็ง และออทิสติกประมาณ 600,000 คน

La alianza รวม:

สถานพยาบาลของคลินิกสำหรับยากัญชา Zerenia™ de Khiron dentro de la red de Teletón en todo México
การจัดจำหน่ายสินค้ามันฝรั่งยาผลไม้คีรอนในร้านขายยา Telethon
อบรมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเทเลตอนในการส่งสินค้าของยาจีน
โตรอนโต , 30 มีนาคม 2565 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — Khiron Life Sciences Corp. (“Khiron” o la “Empresa”) (TSXV: KHRN) (OTCQX: KHRNF ) (แฟรงค์เฟิร์ต: A2JMZC), el líder global en cannabis medicine que ขยายจากลาตินอเมริกาและยูโรปา, ใช้ร่วมกันได้กับโรงพยาบาลและประเทศอื่นๆ ในเม็กซิโก

โลโก้ Khiron Life Sciences Corp
โลโก้ Khiron Life Sciences Corp
Khiron เป็นผู้นำตลาดและโซลูชั่น Integral เน้นที่หมวดหมู่กัญชายา คีรอนมีรูปแบบการเพาะปลูก การกระจาย และการสั่งจ่ายกัญชาที่จดสิทธิบัตรและยั่งยืนสำหรับชุดโซลูชันการดูแลสุขภาพในคลินิกของสาขายา Zerenia™ ด้วยการใช้ประโยชน์จากคลินิกในทรัพย์สินพิเศษและแพลตฟอร์ม telemedicine ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร Khiron ได้รวมเอาแนวทางที่มุ่งเน้นผู้ป่วย, โปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์, ผลิตะะบาร์์ จ และ จิง วัตร และ วัตร ใหม่มจากภัณฑภัฑฑ์ ่ ่ฑ์่่ น

“การก่อตั้งคลินิกยากัญชาของคีรอน Zerenia™ ที่ศูนย์การแพทย์เทเลตอน เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดและพันธมิตรทางการแพทย์ในเม็กซิโก”, Álvarojeric แห่ง Álvarojexico “เรามุ่งเน้นการให้บริการดูแลสุขภาพด้วยคุณภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วยใน นอกจากการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องสำหรับแพทย์และชุมชนโดยทั่วไปแล้ว”

Khiron también ha obtenido cupos reglamentarios (autorización para usar una sustancia controlada en el marco de convenciones internacionales) de la agencia reguladora COFEPRIS de México para importar CBD y THC al país, และนำเข้าจากต่างประเทศ las ventas comerciales en el país ที่อยู่อาศัย 130 ล้าน เม็กซิโก encuentra ที่ 15 หลัก เศรษฐกิจ เดล มุนโด และ มากกว่า 11,7 พันล้าน บุคคล เกี่ยวกับ enfermedades que se pueden tratar กับ กัญชา ยา

แพทย์ประจำองค์กรของ Arturo Pichardoของ Teletón กล่าวเสริมว่า: “เครือข่ายคลินิก Zerenia™ ของ Khiron และ Teleton ช่วยเสริมการมุ่งเน้นที่ผู้ป่วยของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากเราแบ่งปันข้อมูลเดียวกัน สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคต่างๆ ทั่วทั้งเม็กซิโก”

นอกจากนี้ Khiron ยังได้ร่วมมือกับ Tecnológico de Monterrey ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อเสนอการฝึกอบรมด้านยากัญชาแก่แพทย์ทั่วประเทศตามโครงการการศึกษาของ Khironre ทั่วละตินอเมริกา

เกี่ยวกับ Teletón
ข้อมูลพื้นฐาน Teletón เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งให้บริการเด็กที่มีความทุพพลภาพ โรคมะเร็ง และออทิสติก โดยให้การดูแลอย่างครอบคลุมและมีคุณภาพเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างเต็มที่และครอบคลุม ในเม็กซิโก มีศูนย์ฟื้นฟู 22 แห่ง ศูนย์ออทิสติก 1 แห่ง และโรงพยาบาล Children’s Oncology ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ มีผู้ป่วยทุพพลภาพ โรคมะเร็ง และออทิสติกประมาณ 600,000 คน ณ ปี 2542 International Organisation of Telethons ( ORITEL), น. ร ที่ ส่วนอ่าน ขขง 12 ประเทศในอเมริกา (รวม ถึง the United States) ที่จริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร Telethon, งค์งค์รร ที่คั้นน้ำผลไม้คั้นยู่ ที่เดิม

Acerca de Khiron Life Sciences Corp.
Khiron es una สำคัญ empresa global de กัญชา ยารักษาโรค Centrales ในละตินอเมริกาและยูโรปา Aprovechando sus clínicas en propiedad exclusiva y sus plataformas de telemedicina Pattadas, Khiron combina un enfoque orientado al paciente, โปรแกรมสำหรับมืออาชีพ para profesionales médicos, experiencia científica, innovación de ผลิตภัณฑ์ก่อนที่คุณไม่มี marca en pacientes de todo el mundo. La empresa tiene presencia comercial en โคลอมเบีย, เยอรมนี สหราชอาณาจักร และบราซิล และอยู่ในตำแหน่งที่จะเริ่มขายในเม็กซิโกÁlvaro Torres ผู้ร่วมก่อตั้งของบริษัท รับผิดชอบด้านการจัดการทั่วไป พร้อมด้วยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์และหลากหลายและคณะกรรมการบริษัท

เยี่ยมชม Khiron en línea en Investor.khiron.ca

Linkedin https://www.linkedin.com/company/khiron-life-sciences-corp/

บันทึกโฆษณา

ประกาศแนวโน้ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” และ “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” บางอย่างภายในความหมายของกฎหมายหัวเรื่อง ใช้ได้ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในที่นี้ซึ่งไม่ใช่ลักษณะทางประวัติศาสตร์อาจถือเป็นข้อมูลในอนาคต Khiron ไม่มีภาระผูกพันที่จะแสดงความคิดเห็นในการวิเคราะห์ ความคาดหวัง หรือคำแถลง